Rehabilitacja ortopedyczna

Fizjomed / Rehabilitacja ortopedyczna

Jest to zbiór technik leczniczych stosowanych w fizjoterapii dysfunkcji narządu ruchu. Chcąc rozwinąć to pojęcie należy najpierw określić co wchodzi w jego skład. Tak więc, jest to cały narząd który utrzymuje naszą postawę w trakcie aktywności oraz podczas spoczynku. Do aparatu ruchu zaliczamy: kości, stawy oraz tkanki miękkie. Stawy obejmują struktury wewnętrzne takie jak chrząstkę, łąkotki, błonę maziową, torebkę stawową. Tkanki miękkie zaś: mięśnie, powięź, kaletki, więzadła, nerwy, naczynia krwionośne i limfatyczne, skórę oraz wiele innych struktur.

Głównym celem rehabilitacji ortopedycznej jest przywrócenie bądź poprawa optymalnej biomechaniki pracy układu ruchu. Jeżeli dysfunkcja ma charakter jedynie czynnościowy czyli doszło do zaburzenia funkcji układu w związku z przykurczami, wzmożonym napięciem, zlepieniem czy zaburzonym rytmem napięciowym wówczas poprzez terapię jesteśmy w stanie w pełni przywrócić pacjenta do zdrowia. Jeśli natomiast doszło już do zmian strukturalnych czyli trwałego uszkodzenia albo zwyrodnienia tkanek, nasze działanie będzie polegało na poprawie biomechaniki w celu opóźnienia bądź zatrzymania nieprawidłowego procesu.. W obu przypadkach poprzez odpowiednią rehabilitację ortopedyczną jesteśmy w stanie pacjentowi pomóc bądź całkowicie go wyleczyć.

Postępowanie lecznicze i dobór technik powinno być poprzedzone szczegółową diagnostyką oraz analizą zaburzeń funkcjonalnych. Tylko w ten sposób możemy określić przyczynę dolegliwości, a nie skupiać się jedynie na objawach, które często oddalone są od źródła problemu. Dopiero opierając się na precyzyjnej diagnozie przystępujemy do planowania rehabilitacji i doboru zabiegów leczniczych.

Do podstawowych technik tej dziedziny fizjoterapii należy TERAPIA MANUALNA czyli manualne rozciąganie przykurczonych tkanek, ich uelastycznianie oraz obniżanie napięcia, uwalnianie od zrostów i zlepień, poprawa zakresów ruchomości stawowej, przywracanie odpowiedniego timingu mięśniowego.

W procesie usprawnienia konieczne będzie również zastosowanie indywidualnie dobranych ĆWICZEŃ SENSOMOTORYCZNYCH, które wspomogą działanie terapii manualnej i pozwolą odbudować siłę oraz balans mięśniowy.

W większości dysfunkcji ortopedycznych tylko połączenie terapii manualnej oraz ćwiczeń gwarantuje dobry i długotrwały efekt terapeutyczny.

W niektórych przypadkach w celach pomocniczych stosuje się taping medyczny oraz fizykoterapię, np. terapię TECAR, falę uderzeniowa, laseroterapię, magnetoterapię, elektroterapię, fonoterapię itp.

Dzięki powyższej filozofii leczenia efekty terapii są szybkie, a przede wszystkim trwałe.

 

Rehabilitacja ortopedyczna obejmuje stany:

  • po zabiegach artroskopowych lub operacyjnych dowolnych stawów oraz kręgosłupa
  • po urazach i przeciążeniach
  • wzmożonego napięcia i przykurczu tkankowego
  • ograniczeń ruchomości stawów
  • przed operacjami
  • bóle układu ruchu niewiadomego pochodzenia
  • bóle kręgosłupa oraz innych stawów
  • badanie profilaktyczne układu ruchu
  • choroby zwyrodnieniowe, reumatyczne, neurologiczne, dyskopatie oraz inne, którym towarzyszy ból, wzmożone napięcie tkankowe, ograniczenie ruchomości stawów i mięśni, oraz zaburzenie biomechaniki ruchu